لوگو

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • تکامل زیستی (اصول و مبانی آشنایی با تکامل)
 • تکامل سیستم عصبی
 • دگرگشت فرهنگی انسان
 • تکامل و سیاست
 • فلسفه تکامل
 • منطق تکاملی
 • معرفت شناسی تکاملی
 • نماد شناسی تکاملی
 • معنا شناسی تکاملی
 • ریاضی تکاملی
 • تکوین تکاملی

در مدرسه‌ٔ تابستانه‌ٔ «ادیسهٔ انسان» روایت چگونه انسان شدن‌مان را فرا گرفتیم. اینکه از کجا آمده‌ایم و چه مسیری طی شده‌است تا به «انسان خردمند» امروزی بدل شویم.

اکنون ما برگشته‌ایم تا رنگ و بوی پاییزتان را نیز تکاملی کنیم؛ دوره پاییزی «در سایه‌ٔ تکامل»

در دوره پاییزی "در سایه‌ٔ تکامل" به انسان و جهان پیرامون‌مان، نگاهی دیگرگونه خواهیم داشت. ما به جهان از دریچه‌ٔ پررمز و راز تکامل، موشکافانه نگاه خواهیم کرد تا به فهم جهان پیرامون‌مان نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

با ما همراه باشید تا «در سایه‌ٔ تکامل» پاییزی زیبا و متفاوت بسازیم.

۴۰ ساعت آموزش آنلاین در بستر اسکای روم (اینترنت نیم‌بها)
همراه با اعطای مدرک معتبر
شروع ثبت‌نام: ۱۷مهر ۱۴۰۰
شروع دوره: ۳ آبان ۱۴۰۰
هزینه‌ٔ دوره با کد تخفیف: ۱۷۰ هزار تومان

لیست جلسات

تعداد جلسات: 19 کل ساعت ها: 40:0

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۳ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰

  دوشنبه مورخ 3 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۵ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۵ در ساعت ۲۱:۰۰

  چهارشنبه مورخ 5 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۷ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۷ در ساعت ۲۱:۰۰

  جمعه مورخ 7 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۹ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۹ در ساعت ۲۳:۰۰

  یکشنبه مورخ 9 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :240 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۴ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۴ در ساعت ۲۱:۰۰

  جمعه مورخ 14 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۰ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۰ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 20 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۷ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۷ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 27 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۴ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۴ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۴ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۴ در ساعت ۲۱:۰۰

  یکشنبه مورخ 14 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۲۱:۰۰

  دوشنبه مورخ 15 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۸ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۸ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 18 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۱ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۱ در ساعت ۲۱:۰۰

  یکشنبه مورخ 21 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۲۱:۰۰

  دوشنبه مورخ 22 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۴ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۴ در ساعت ۲۱:۰۰

  چهارشنبه مورخ 24 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 25 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ در ساعت ۲۱:۰۰

  شنبه مورخ 27 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ در ساعت ۱۹:۰۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ در ساعت ۲۱:۰۰

  یکشنبه مورخ 28 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۳۰ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۹ / ۳۰ در ساعت ۲۱:۰۰

  سه شنبه مورخ 30 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲ در ساعت ۱۸:۵۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲ در ساعت ۲۱:۰۰

  پنجشنبه مورخ 2 دی ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • ورود به کلاس

درباره استاد

سوالات متداول

ابتدا در نظرسنجی دوره شرکت کنید و سپس به قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها رفته و گواهی خود را دانلود نمایید 

لازم به ذکر است که قبل از دریافت گواهی حتما نام کامل انگلیسی خود را بروز رسانی نمایید

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط