لوگو

کارگاه تکنیک وسترن بلات

دکتر سیمین نامور

۵ (3)
  • 8 جلسه
  • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

جمع بندی سلولی و مولکولی

دکتر فاطمه ابرقویی

۴٫۵ (6)
  • 25 جلسه
  • 18 ساعت و 0 دقیقه
۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه تکنیک وسترن بلات...

دکتر سیمین نامور

۵ (3)
  • 8 جلسه
  • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

جمع بندی سلولی و مولکولی...

دکتر فاطمه ابرقویی

۴٫۵ (6)
  • 25 جلسه
  • 18 ساعت و 0 دقیقه
۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام