لوگو

کارگاه داوری مقالات در نشریه

هدی سباتی

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

چگونه مقاله بنویسیم

آقای افخمی

۵ (1)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

الفبای پژوهشی

آقای عرب پور

۵ (3)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

نویسندگی علمی

سرکار خانم مریم فقیهی

۵ (2)
 • 8 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه آموزش مقاله نویسی

دکتر صدیقه فکری

۴٫۴۴ (18)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه داوری مقالات در نش...

هدی سباتی

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اهمیت گرافیکال ابسترکت و ...

آقای قلی زاده

۵ (1)
 • 4 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

چگونه مقاله منتشر کنیم از...

دکتر خالدی

۵ (1)
 • 4 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه مدیریت منابع علمی ...

آقای عرب پور

۰ (0)
 • 4 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

چگونه مقاله بنویسیم ...

آقای افخمی

۵ (1)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

توسعه استراتژی‌های جستجو ...

آقای اعظمی

۰ (0)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

الفبای پژوهشی

آقای عرب پور

۵ (3)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

نویسندگی علمی

سرکار خانم مریم فقیهی

۵ (2)
 • 8 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه آموزش مقاله نویسی...

دکتر صدیقه فکری

۴٫۴۴ (18)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه اصول سرچ و آشنایی ...

دکتر رضا رضائی

۵ (2)
 • 4 جلسه
 • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام