لوگو

کارگاه فن بیان و سخنوری

زهرا محمودی

۵ (4)
  • 3 جلسه
  • 4 ساعت و 30 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه فن بیان و سخنوری...

زهرا محمودی

۵ (4)
  • 3 جلسه
  • 4 ساعت و 30 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام