لوگو

دوره گویندگی و فن بیان

سرکار خانم مریم خدامی

۵ (11)
  • 10 جلسه
  • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه فن بیان و سخنوری

زهرا محمودی

۵ (4)
  • 3 جلسه
  • 4 ساعت و 30 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه فن بیان و سخنوری...

زهرا محمودی

۵ (4)
  • 3 جلسه
  • 4 ساعت و 30 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام