لوگو

همایش انلاین بیوشیمی

حمید کاظم زاده

۱ (1)
 • 2 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اشتـــراکی

کارگاه آشنایی با فناوری mRNA در تحقیقات و بالین

دکتر وحید خدامی

۴٫۵۶ (175)
 • 3 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار پروبیوتیک و کاربرد آن

دکتر آوا بهروزی

۴٫۶۳ (16)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

جامع‌ترین وبینار گرایش‌ها...

مدیر سیستم

۴٫۶۱ (18)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

عفونت بازپدید آبله میمون ...

پروفسور رضا نصیری

۳٫۶۷ (6)
 • 2 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

همایش انلاین بیوشیمی...

حمید کاظم زاده

۱ (1)
 • 2 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

گواهی انجمن‌های همکار در ...

مدیر سیستم

۲ (1)
 • 1 جلسه
 • 0 ساعت و 10 دقیقه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه آشنایی با فناوری m...

دکتر وحید خدامی

۴٫۵۶ (175)
 • 3 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار پروبیوتیک و کاربرد...

دکتر آوا بهروزی

۴٫۶۳ (16)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام