لوگو

ورود به صنعت بیوتکنولوژی

محسن میرزایی

۴٫۷۵ (4)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

سمپوزیوم دو روزه ایمونولوژی

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 34 ساعت و 45 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آشنایی با مجموعه بایوران

مدیر سیستم

۵ (2)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

رزومه نویسی و کاریابی

مدیر سیستم

۴٫۲ (5)
 • 1 جلسه
 • 1 ساعت و 59 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

به سوی ساخت حیات جایگزین

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

ورود به صنعت بیوتکنولوژی...

محسن میرزایی

۴٫۷۵ (4)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

سمپوزیوم دو روزه ایمونولو...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 34 ساعت و 45 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آشنایی با مجموعه بایوران...

مدیر سیستم

۵ (2)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

رزومه نویسی و کاریابی...

مدیر سیستم

۴٫۲ (5)
 • 1 جلسه
 • 1 ساعت و 59 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

تاسیس استارتاپ زیستی در ح...

مدیر سیستم

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

به سوی ساخت حیات جایگزین...

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام