لوگو

دوره داروینیسم و سیاست

محمد مهدی هاتف

۰ (0)
 • 8 جلسه
 • 16 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش یک روزه زبان

استاد وحید رضوانپور

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اصول روش و تحقیق، پروپوزا...

دکتر فاطمه علیان

۰ (0)
 • 10 جلسه
 • 20 ساعت و 0 دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره داروینیسم و سیاست...

محمد مهدی هاتف

۰ (0)
 • 8 جلسه
 • 16 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش یک روزه زبان...

استاد وحید رضوانپور

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

ویروس پاپیلومای انسانی و ...

پروفسور رنجبر

۴٫۱۱ (19)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

گواهی انجمن های همکار روی...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کلاس جمع‌بندی و رفع اشکال...

حمید کاظم زاده

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نخستین رویداد استارتاپی س...

مدیر سیستم

۴٫۵۵ (11)
 • 5 جلسه
 • 8 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام