لوگو

دوره مقاله نویسی پیشرفته...

مدیر سیستم

۰(0)
 • 9 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

بنیاد علم و فناوری مصطفی(...

مدیر سیستم

۰(0)
 • 1 جلسه
 • 0 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

دوره مقاله نویسی مقدماتی...

دکتر کیانمهر علیپور

۴٫۶۷(6)
 • 13 جلسه
 • 26 ساعت و 30 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

سمپوزیوم ژن درمانی...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۳٫۶۹(32)
 • 13 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

دوره مقاله نویسی پیشرفته...

مدیر سیستم

۰(0)
 • 9 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

بنیاد علم و فناوری مصطفی(...

مدیر سیستم

۰(0)
 • 1 جلسه
 • 0 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

دوره مقاله نویسی مقدماتی...

دکتر کیانمهر علیپور

۴٫۶۷(6)
 • 13 جلسه
 • 26 ساعت و 30 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

سمپوزیوم ژن درمانی...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۳٫۶۹(32)
 • 13 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام