لوگو

رزومه نویسی و کاریابی

مدیر سیستم

۴ (4)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 59 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

به سوی ساخت حیات جایگزین

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

رزومه نویسی و کاریابی...

مدیر سیستم

۴ (4)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 59 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

تاسیس استارتاپ زیستی در ح...

مدیر سیستم

۵ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

به سوی ساخت حیات جایگزین...

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

معرفی بازارکار گرایش های ...

مدیر سیستم

۵ (3)
 • 1 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آینده شغلی دانشجویان علوم...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام