لوگو

به سوی ساخت حیات جایگزین

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره جامع مقاله‌نویسی

دکتر کیانمهر عالی‌پور

۳ (2)
 • 20 جلسه
 • 40 ساعت و 0 دقیقه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

تاسیس استارتاپ زیستی در ح...

مدیر سیستم

۵ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

به سوی ساخت حیات جایگزین...

آرمین کیانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

معرفی بازارکار گرایش های ...

مدیر سیستم

۵ (3)
 • 1 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آینده شغلی دانشجویان علوم...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کاوشی در تاریخ انسان: انو...

سحر مرتضی نژاد

۰ (0)
 • 13 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام