لوگو

دوره مقاله نویسی پیشرفته...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 10 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره مقاله نویسی مقدماتی...

دکتر کیانمهر علیپور

۴٫۵ (4)
 • 14 جلسه
 • 26 ساعت و 30 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

سمپوزیوم ژن درمانی+گواهی...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۳٫۵۷ (23)
 • 13 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

ویژه انجمن ها(ژن درمانی)...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 0 دقیقه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه پروپوزال‌نویسی (را...

دکتر مژگان ترابی

۳٫۷۱ (17)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مدرسه تابستانه اُدیسه انس...

دکتر حامد وحدتی نسب

۴٫۱۲ (43)
 • 44 جلسه
 • 28 ساعت و 0 دقیقه
۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

مکانیسم های گریز از ایمنی...

دکتر رضا جعفری

۳٫۸۶ (7)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره مقاله نویسی پیشرفته...

مدیر سیستم

۰ (0)
 • 10 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره مقاله نویسی مقدماتی...

دکتر کیانمهر علیپور

۴٫۵ (4)
 • 14 جلسه
 • 26 ساعت و 30 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

سمپوزیوم ژن درمانی+گواهی...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۳٫۵۷ (23)
 • 13 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

ویژه انجمن ها(ژن درمانی)...

دکتر امیرعلی حمیدیه

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 0 دقیقه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه پروپوزال‌نویسی (را...

دکتر مژگان ترابی

۳٫۷۱ (17)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مدرسه تابستانه اُدیسه انس...

دکتر حامد وحدتی نسب

۴٫۱۲ (43)
 • 44 جلسه
 • 28 ساعت و 0 دقیقه
۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

مکانیسم های گریز از ایمنی...

دکتر رضا جعفری

۳٫۸۶ (7)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام