لوگو

وبینار 0 تا 100 بیوشیمی

استاد جعفر نژاد

۵ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مدرسه ملی پژوهشی در علوم پزشکی

ماهان فرزان

۰ (0)
 • 13 جلسه
 • 8 ساعت و 20 دقیقه
۹۸۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

وبینار علمی پادزهر های در...

دکتر زارع

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار صفر تا صد سلولی و ...

دکتر فاطمه ابرقویی

۴٫۷۵ (4)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار صفر تا صد ژنتیک و ...

دکتر فراهانی

۴٫۸ (5)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار 0 تا 100 بیوشیمی ...

استاد جعفر نژاد

۵ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مدرسه ملی پژوهشی در علوم ...

ماهان فرزان

۰ (0)
 • 13 جلسه
 • 8 ساعت و 20 دقیقه
۹۸۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام