لوگو

همایش دو روزه زبان

عماد جعفری

۴ (13)
 • 9 جلسه
 • 10 ساعت و 0 دقیقه
۲۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش دو روزه ایمونولوژی

مرتضی عالی

۵ (2)
 • 7 جلسه
 • 8 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش سه روزه ژنتیک

مدیر سیستم

۵ (1)
 • 7 جلسه
 • 12 ساعت و 0 دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره ی پیشرفته کشت بافت گیاهی

مریم جمشیدنیا

۵ (1)
 • 10 جلسه
 • 9 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اصول ترجمه تخصصی

کوثر محمدنژاد

۵ (3)
 • 10 جلسه
 • 7 ساعت و 30 دقیقه
۷۵,۰۰۰ تومان ثبت نــام

تست سامانه

مینامحمدی

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

همایش دو روزه زبان...

عماد جعفری

۴ (13)
 • 9 جلسه
 • 10 ساعت و 0 دقیقه
۲۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش ارائه نکات مهم و پر...

حامد افخمی

۰ (0)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه دو روزه‌ی ژن‌درما...

دکتر مجید مجرد

۴٫۰۹ (32)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش دو روزه ایمونولوژی...

مرتضی عالی

۵ (2)
 • 7 جلسه
 • 8 ساعت و 0 دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش سه روزه ژنتیک...

مدیر سیستم

۵ (1)
 • 7 جلسه
 • 12 ساعت و 0 دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره ی پیشرفته کشت بافت گ...

مریم جمشیدنیا

۵ (1)
 • 10 جلسه
 • 9 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش دو روزه سلولی و مول...

دکتر فاطمه ابرقویی

۴٫۶۵ (20)
 • 7 جلسه
 • 10 ساعت و 0 دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اصول ترجمه تخصصی...

کوثر محمدنژاد

۵ (3)
 • 10 جلسه
 • 7 ساعت و 30 دقیقه
۷۵,۰۰۰ تومان ثبت نــام

تست سامانه

مینامحمدی

۰ (0)
 • 1 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آموزش نگارش مقاله علمی_مب...

هدی سباتی

۵ (3)
 • 5 جلسه
 • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام