لوگو

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • آشنایی کلی باملاحظات سئو
 • آشنایی با روش های انتخاب سوژه وبسط دادن آن
 • آشنایی با اصول خبرنویسی، گزارش نویسی و مصاحبه آشنایی با روش های صحیح جستجو و دسترسی به منابع معتبر
 • آشنایی با شیوه های درست نویسی (اصول نگارشی) وزیبانویسی
 • آشنایی با بخش های مختلف مطلب واستانداردهای نگارش هربخش

لیست جلسات

تعداد جلسات: 8 کل ساعت ها: 2:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۵ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۵ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  با رویکرد تولید محتوا و روزنامه‌نگاری علمی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۲ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۲ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۴ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۴ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۶ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۶ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته

درباره استاد

سوالات متداول

اگر دوره مورد نظر شما دارای گواهی باشد از قسمت ویژگی های دوره چک کنید و برای دریافت گواهی میتوانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها مراجعه کنید 

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط

لیست جلسات

تعداد جلسات: 8 کل ساعت ها: 2:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۵ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۵ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  با رویکرد تولید محتوا و روزنامه‌نگاری علمی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۲ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۲ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۴ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۴ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۶ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۶ در ساعت ۱۹:۰۰ پایان یافت

  .

 • خاتمه یافته