لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

  • زیست شناسی
  • کارشناسی

کل دانشجویان

1168

دوره های آموزشی

3

دبیراجرایی آکادمی دگرگشت

دوره های تدریس شده توسط محمد پوررجب زاده بلگوری