لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

0

دوره های آموزشی

1

* ادیتور بخش عفونت * ژنتیک و تکامل ژورنال الزویر (Elsevier)

دوره های تدریس شده توسط دکتر پویا اعوانی