لوگو

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناسی

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 17 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Article Reading Clube

جناب آقای آرش دهقان

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نویسندگی علمی

سرکار خانم مریم فقیهی

۵ (1)
 • 8 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اصول مشاوره ژنتیک

دکتر مرجان ظریف یگانه

۴٫۵ (18)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه دو روزه‌ی ژن‌درما...

دکتر مجید مجرد

۴٫۰۹ (32)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آموزش نگارش مقاله علمی_مب...

هدی سباتی

۵ (3)
 • 5 جلسه
 • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناس...

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 17 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

چگونه علوم اعصاب زندگی ما...

محمد نامی

۳٫۳۳ (6)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Article Reading Clube

جناب آقای آرش دهقان

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نویسندگی علمی

سرکار خانم مریم فقیهی

۵ (1)
 • 8 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

اصول مشاوره ژنتیک...

دکتر مرجان ظریف یگانه

۴٫۵ (18)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام