لوگو

دوره داروینیسم و سیاست

محمد مهدی هاتف

۰ (0)
 • 16 جلسه
 • 16 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناسی

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 27 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

جایگاه های شغلی زیست شناس...

مدیر سیستم

۳٫۳۳ (3)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار علوم پایه در کاناد...

مدیر سیستم

۵ (3)
 • 2 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نقش دستاوردهای علوم اعصاب...

دکتر محمد نامی

۴٫۷۵ (16)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دستاوردهای کنونی دانش پزش...

پروفسور رنجبر

۴٫۵۳ (40)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره داروینیسم و سیاست...

محمد مهدی هاتف

۰ (0)
 • 16 جلسه
 • 16 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

نخستین رویداد استارتاپی س...

مدیر سیستم

۴٫۲۵ (12)
 • 5 جلسه
 • 8 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه دو روزه‌ی ژن‌درما...

دکتر مجید مجرد

۴٫۱۱ (36)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناس...

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 27 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام