لوگو

کارگاه پروپوزال‌نویسی (را...

دکتر مژگان ترابی

۳٫۷۱ (17)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مکانیسم های گریز از ایمنی...

دکتر رضا جعفری

۳٫۸۶ (7)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نشستی صمیمانه با کارآفرین...

دکتر مهبودی

۴٫۴۷ (15)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار پروبیوتیک و کاربرد...

دکتر آوا بهروزی

۴٫۷۱ (14)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

طراحی و تدوین حرفه ای از ...

محمدحسین متین

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 30 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه پروپوزال‌نویسی (را...

دکتر مژگان ترابی

۳٫۷۱ (17)
 • 2 جلسه
 • 0 ساعت و 50 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

مکانیسم های گریز از ایمنی...

دکتر رضا جعفری

۳٫۸۶ (7)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

نشستی صمیمانه با کارآفرین...

دکتر مهبودی

۴٫۴۷ (15)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار پروبیوتیک و کاربرد...

دکتر آوا بهروزی

۴٫۷۱ (14)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

طراحی و تدوین حرفه ای از ...

محمدحسین متین

۰ (0)
 • 2 جلسه
 • 30 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام