لوگو

وبینار مقابله با بیابان‌زایی

مدیر سیستم

۴٫۲۳ (13)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناسی

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 27 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

وبینار مقابله با بیابان‌ز...

مدیر سیستم

۴٫۲۳ (13)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

انتخاب رشته‌ی آنلاین ویژه...

فریده منافی

۰ (0)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

عفونت بازپدید آبله میمون ...

پروفسور رضا نصیری

۳٫۶۷ (6)
 • 2 جلسه
 • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

کارگاه دو روزه‌ی ژن‌درما...

دکتر مجید مجرد

۴٫۰۶ (33)
 • 4 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club 1

جناب آقای دکتر کاظم باعثی

۴ (1)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

آموزش نگارش مقاله علمی_مب...

هدی سباتی

۵ (5)
 • 10 جلسه
 • 5 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره زبان تخصصی زیست‌شناس...

دکتر مریم صدرایی

۴٫۳۸ (8)
 • 27 جلسه
 • 24 ساعت و 0 دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

Journal Club

سیده شادی وزیری

۴ (2)
 • 2 جلسه
 • 1 ساعت و 30 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

چگونه علوم اعصاب زندگی ما...

دکتر محمد نامی

۳٫۳۳ (6)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام