لوگو

اشتـــراکی

کارگاه آشنایی با فناوری m...

دکتر وحید خدامی

۴٫۶(167)
  • 3 جلسه
  • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

اشتـــراکی

وبینار آشنایی با دکتر محم...

دکتر شریف تابع بردبار

۴٫۵۲(21)
  • 2 جلسه
  • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

دوره گویندگی و فن بیان...

مریم خدامی

۵(9)
  • 7 جلسه
  • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

کارگاه آشنایی با فناوری m...

دکتر وحید خدامی

۴٫۶(167)
  • 3 جلسه
  • 3 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

دوره گویندگی و فن بیان...

مریم خدامی

۵(9)
  • 7 جلسه
  • 4 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام