لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۵۲۴۷
سید علی اصغر سرجوقیان
در دسترس نیست

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شهید بهشتی کارآموز مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شهید بهشتی کارآموز مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...