لوگو

سرفصل جلسات: 

▪تنظیم کننده های رشد گیاهی

▪کشت کالوس

▪جنین زایی سوماتیکی

▪کشت سوسپانسیون سلولی

▪کشت جنین

اینستاگرام: @production_genetics.sanru

تلگرام: production_genetics_97@

 

لیست جلسات

تعداد جلسات: 10 کل ساعت ها: 9:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۵ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه اول دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۶ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۶ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه دوم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۷ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۷ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه سوم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه چهارم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه پنجم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

  ..

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده

درباره استاد

سوالات متداول

اگر دوره مورد نظر شما دارای گواهی باشد از قسمت ویژگی های دوره چک کنید و برای دریافت گواهی میتوانید وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها مراجعه کنید 

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط

لیست جلسات

تعداد جلسات: 10 کل ساعت ها: 9:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۵ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه اول دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۶ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۶ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه دوم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۷ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۲۷ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه سوم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۱ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه چهارم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲ در ساعت ۱۷:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲ در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت

  جلسه پنجم دوره پیشرفته کشت بافت گیاهی

 • خاتمه یافته

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

  ..

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ (۱۷:۵۴) - مهلت استفاده: ندارد

 • محتوای متنی
 • مشاهده