لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۹۶۶۰
خانم اعظم پورسیف
در دسترس نیست

کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی پژوهشگر بخش دانش آموزی و شرکت در مسابقات خوارزمی و پژوهشهای کشوری و... داور بخش زیست فناوری جشنواره فرهیختگان سال ۹۷ شرکت در کارسوق جشنواره تبیان به مدت ۵ سال امدادگر و مدرس امداد و نجات

کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی پژوهشگر بخش دانش آموزی و شرکت در مسابقات خوارزمی و پژوهشهای کشوری و... داور بخش زیست فناوری جشنواره فرهیختگان سال ۹۷ شرکت در کارسوق جشنواره تبیان به مدت ۵ سال امدادگر و مدرس امداد و نجات

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...