لوگو

مدرسه تابستانه اُدیسه انسان

 

(از ورود نظریه دگرگشت به ایران تا نخستی ها و انسان و ظهور تمدن های مختلف) 

معرفی دوره :

ادیسه انسان، روایت انسان شدنه. از موجودات تک سلولی تا موجوداتی که به تسخیر زمین هم راضی نیستند. انسان هایی با فرهنگ ها، تمدن ها و سبک های زندگی مختلف. به راستی چه شد که به این نقطه رسیدیم؟ با یک فرآیند هدفمند یا یک فرآیند کور و بی هدف؟ 

 

در این مدرسه یاد میگیریم که:

نزدیک ترین خویشاوندمان چه ویژگی هایی دارند. یاد میگیریم که چگونه انسان به پیشرفت کنونی اش رسید. 

 

آخرین مهلت ثبت نام: 19 مرداد 1400

آغاز کلاس ها: 20 مرداد 1400

هزینه ثبت نام: 99 هزار تومان

با حضور برجسته ترین اساتید:

دکتر حامد وحدتی نسب

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه ایالتی آریزونا)

 

دکتر امیرمحمد گمینی

 (دکتری تاریخ و فلسفه علم از موسسه حکمت و فلسفه ایران) 

 

دکتر کامیار عبدی

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه میشیگان)

 

دکتر زهره انواری

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه موزه انسان شناسی پاریس)

 

راهنمای ورود به کلاس :

زمان کلاس خود را از جلسات موجود در لیست زیر چک کنید و در زمان شروع کلاس روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید

 

لیست جلسات

تعداد جلسات: 45 کل ساعت ها: 28:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۰ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۰ در ساعت ۲۳:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 20مرداد ماه 1400 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۵ در ساعت ۱۷:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۳۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ25مرداد ماه 1400 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۶ در ساعت ۰۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۶ در ساعت ۱۳:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 26مرداد ماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 1 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ در ساعت ۱۸:۴۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 2 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳ در ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهار شنبه مورخ3 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  پنج شنبه مورخ 4 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۸ در ساعت ۱۸:۳۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۸ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 8 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 9 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰ در ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 10 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۱ در ساعت ۱۹:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۱ در ساعت ۲۳:۰۰ پایان یافت

  کلاس جبرانی دگرگشت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۷ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دگرگشت انسان ، پرسش و پاسخ

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۵ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 15 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۶ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۶ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 16 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۷ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ17 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 23 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۴ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 24 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 25 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۰ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۰ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 30 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۱ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۱ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 31 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۲ در ساعت ۲۰:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۰۰:۰۰ پایان یافت

  مورخ 2 مهر

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 3 مهر

 • خاتمه یافته

  • همین الان آزمون بدهید
  • آزمون در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۱۴ در ساعت ۲۰:۵۹ برگزار میشود

  آزمون فیک میباشد

 • آزمون
 • مشاهده

درباره استاد

سوالات متداول

ابتدا در نظرسنجی دوره شرکت کنید و سپس به قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها رفته و گواهی خود را دانلود نمایید 

لازم به ذکر است که قبل از دریافت گواهی حتما نام کامل انگلیسی خود را بروز رسانی نمایید

نظـــرات کاربران:

 • سلام ببخشید یک سوال داشتم، در این دوره آموزشی ادیسه انسان، بنده در تعدادی از ساعات جلسات سر کار هستم و نمیتونم برای کلاس آنلاین بشم، میخاستم بدونم میتونم فایل ویدیویی این جلسات رو بصورت آفلاین دریافت کنم و بعدا سر فرصت ببینمشون؟؟ ممنون

  برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید
  • سلام بله تمامی جلسات ضبط شده و در داخل همین صفحه در اختیار شما قرار میگیره

   برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

  مفید و سپاس

  برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

  عالی عالی ای کاش از این قبیل دوره ها بیشتر برگزار کنید با موضوعات متنوع باستان شناسی روز و اساتید خبره تا بتوان هرچه بیشتر از وحودشان استفاده کنیم. ممنون

  برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط