لوگو

مدرسه تابستانه اُدیسه انسان

 

(از ورود نظریه دگرگشت به ایران تا نخستی ها و انسان و ظهور تمدن های مختلف) 

معرفی دوره :

ادیسه انسان، روایت انسان شدنه. از موجودات تک سلولی تا موجوداتی که به تسخیر زمین هم راضی نیستند. انسان هایی با فرهنگ ها، تمدن ها و سبک های زندگی مختلف. به راستی چه شد که به این نقطه رسیدیم؟ با یک فرآیند هدفمند یا یک فرآیند کور و بی هدف؟ 

 

در این مدرسه یاد میگیریم که:

نزدیک ترین خویشاوندمان چه ویژگی هایی دارند. یاد میگیریم که چگونه انسان به پیشرفت کنونی اش رسید. 

 

آخرین مهلت ثبت نام: 19 مرداد 1400

آغاز کلاس ها: 20 مرداد 1400

هزینه ثبت نام: 99 هزار تومان

با حضور برجسته ترین اساتید:

دکتر حامد وحدتی نسب

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه ایالتی آریزونا)

 

دکتر امیرمحمد گمینی

 (دکتری تاریخ و فلسفه علم از موسسه حکمت و فلسفه ایران) 

 

دکتر کامیار عبدی

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه میشیگان)

 

دکتر زهره انواری

(دکتری انسان شناسی از دانشگاه موزه انسان شناسی پاریس)

 

راهنمای ورود به کلاس :

زمان کلاس خود را از جلسات موجود در لیست زیر چک کنید و در زمان شروع کلاس روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید

 

لیست جلسات

تعداد جلسات: 45 کل ساعت ها: 28:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۰ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۰ در ساعت ۲۳:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 20مرداد ماه 1400 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۵ در ساعت ۱۷:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۳۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ25مرداد ماه 1400 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۶ در ساعت ۰۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۶ در ساعت ۱۳:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 26مرداد ماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:4 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 1 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ در ساعت ۱۸:۴۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 2 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳ در ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهار شنبه مورخ3 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  پنج شنبه مورخ 4 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۸ در ساعت ۱۸:۳۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۸ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 8 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 9 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰ در ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۰ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 10 شهریورماه 1400 -در بستر اسکای روم- مدت زمان کلاس:2 ساعت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۱ در ساعت ۱۹:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۲۱ در ساعت ۲۳:۰۰ پایان یافت

  کلاس جبرانی دگرگشت

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۷ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دگرگشت انسان ، پرسش و پاسخ

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۵ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 15 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۶ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۶ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  سه شنبه مورخ 16 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۷ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ17 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 23 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۴ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 24 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 25 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۰ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۰ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 30 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۱ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۳۱ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 31 شهریور

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۲ در ساعت ۲۰:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۰۰:۰۰ پایان یافت

  مورخ 2 مهر

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۱۸:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  مورخ 3 مهر

 • خاتمه یافته

  • همین الان آزمون بدهید
  • آزمون در تاریخ ۱۴۰۰ / ۷ / ۱۴ در ساعت ۲۰:۵۹ برگزار میشود

  آزمون فیک میباشد

 • آزمون
 • مشاهده

درباره استاد

سوالات متداول

ابتدا در نظرسنجی دوره شرکت کنید و سپس به قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها رفته و گواهی خود را دانلود نمایید 

لازم به ذکر است که قبل از دریافت گواهی حتما نام کامل انگلیسی خود را بروز رسانی نمایید

نظـــرات کاربران:

 • سلام ببخشید یک سوال داشتم، در این دوره آموزشی ادیسه انسان، بنده در تعدادی از ساعات جلسات سر کار هستم و نمیتونم برای کلاس آنلاین بشم، میخاستم بدونم میتونم فایل ویدیویی این جلسات رو بصورت آفلاین دریافت کنم و بعدا سر فرصت ببینمشون؟؟ ممنون

  برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید
  • سلام بله تمامی جلسات ضبط شده و در داخل همین صفحه در اختیار شما قرار میگیره

   برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

  مفید و سپاس

  برای ارسال پاسخ حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط