لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

2088

دوره های آموزشی

1

استاد تمام نورولوژی، گروه MS و نورولوژی پزشک متخصص مغز و اعصاب؛ فلوشیپ MS

دوره های تدریس شده توسط دکتر سعید مسعود نبوی