لوگو

صفحه شخصی کاربر

۳۳۹۹۳
دکتر مسعود وثوق
در دسترس نیست

. ریاست محترم دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پزشک پژوهشگر ارشد؛ فلوشیپ تخصصی پیوند سلولی و پزشکی بازساختی از کارولینسکای سوئد

. ریاست محترم دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پزشک پژوهشگر ارشد؛ فلوشیپ تخصصی پیوند سلولی و پزشکی بازساختی از کارولینسکای سوئد

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...