لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

652

دوره های آموزشی

1

مدیر عامل شرکت زیست فناوری فراز ژن

دوره های تدریس شده توسط دکتر مهدی مرادیار