لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

992

دوره های آموزشی

6

دبیر ستاد توسعه علوم‌ و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری

دوره های تدریس شده توسط دکتر امیرعلی حمیدیه