لوگو

صفحه شخصی کاربر

۷۵۳۲
دکتر دانیال حسنی
در دسترس نیست

محقق و استادیار پژوهشی دانشگاه جیاتونگ شانگهای فوق دکتری مهندسی ژنتیک از دانشگاه نانجینگ چین

محقق و استادیار پژوهشی دانشگاه جیاتونگ شانگهای فوق دکتری مهندسی ژنتیک از دانشگاه نانجینگ چین

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...