لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

2088

دوره های آموزشی

1

ریاست محترم گروه تحقیقاتی لیزر در پزشکی در ICML و عضو سابق ASLMS آمریکا متخصص پوست عضو هیئت علمی دپارتمان پزشکی بازساختی ، پژوهشکده سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان

دوره های تدریس شده توسط دکتر لیلا عطایی