لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

2088

دوره های آموزشی

1

. ریاست محترم دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پزشک پژوهشگر ارشد؛ فلوشیپ تخصصی پیوند سلولی و پزشکی بازساختی از کارولینسکای سوئد

دوره های تدریس شده توسط دکتر مسعود وثوق