لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

938

دوره های آموزشی

1

فارغ‌التحصیل ارشد سلولی از پژوهشگاه ملی‌مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، فارغ‌التحصیل MBA از دانشگاه تهران، مدیرعامل و مؤسس شرکت کیاژن‌فناور

دوره های تدریس شده توسط دکتر احسان رازقیان