لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

938

دوره های آموزشی

1

هیئت علمی و مدیر بخش‌ کنترل‌کیفیت مؤسسه‌ی تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، مدیر QA و QC شرکت پیشتازطب

دوره های تدریس شده توسط دکتر علی میرجلیلی