لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

981

دوره های آموزشی

1

عضو هیئت علمی انستیتوپاستور ایران، پیشکسوت و بنیان‌گذار کیت‌های IVD در ایران

دوره های تدریس شده توسط دکتر قادر خلیلی