لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

175

دوره های آموزشی

2

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه امیرکبیر عضو فدراسیون بین المللی مخترعین

دوره های تدریس شده توسط سرکار خانم شهره شمس