لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

175

دوره های آموزشی

2

مهندس الکترونیک مشاوره ارشد شبکه سیسکو backend عضو فدراسیون بین المللی مخترعین دارنده 6 مدال جهانی و جایزه ویژه از فستیوال بین المللی

دوره های تدریس شده توسط جناب آقای مسعود جهانتیغ