لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

79

دوره های آموزشی

1

عضو فدراسیون بین المللی مخترعین دارنده چندین مدال جهانی از فستیوال های بین المللی اختراعات

دوره های تدریس شده توسط سرکار خانم رژینا آزادکیا