لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

611

دوره های آموزشی

5

▪︎دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز ▪︎متخصص و پژوهشگر حیطه ژنتیک ورزش ▪︎عضو پارک علم‌وفناوری استان خوزستان

دوره های تدریس شده توسط سرکار خانم فاطمه افخمی