لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

471

دوره های آموزشی

1

مدیر پروژه واکسن نورا - استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

دوره های تدریس شده توسط دکتر جعفر امانی