لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

  • میکروبیولوژی صنعتی و غذایی-
  • بیوتکنولوژی میکروبی

تحصیلات

  • میکروبیولوژی
  • کارشناسی ارشد

کل دانشجویان

122

دوره های آموزشی

2

* کارشناس ارشد میکروبیولوژی * عضو هیئت تحریریه نشریه * JOURNAL OF CURRENT BIOMEDICAL REPORTS * داور ژورنال های اشپرینگر و الزیویر *کارشناس کنترل کیفی و میکروبی آزمایشگاه استاندارد مواد غذایی و بهداشتی

دوره های تدریس شده توسط هدی سباتی