لوگو

تصویر کاربر

زمینه های تخصص

تحصیلات

کل دانشجویان

1342

دوره های آموزشی

2

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

دوره های تدریس شده توسط دکتر امیرموسوی