لوگو

صفحه شخصی کاربر

۲۴۷۷۸
دکتر مجید مجرد
در دسترس نیست

مدیرگروه و عضو هیئت علمی گروه ژنتیک‌پزشکی و پزشکی‌مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد<br> رییس آزمایشگاه ژنتیک بنیاد ژنتیک خراسان رضوی <br> مدیرعامل شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند (SIMBIOLAB)

مدیرگروه و عضو هیئت علمی گروه ژنتیک‌پزشکی و پزشکی‌مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رییس آزمایشگاه ژنتیک بنیاد ژنتیک خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند (SIMBIOLAB)

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...