لوگو

صفحه شخصی کاربر

۲۴۷۷۸
دکتر مجید مجرد
در دسترس نیست

- مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - رئیس آزمایشگاه ژنتیک بنیاد ژنتیک خراسان رضوی - مدیر عامل شرکت سیم‌بایولب

- مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - رئیس آزمایشگاه ژنتیک بنیاد ژنتیک خراسان رضوی - مدیر عامل شرکت سیم‌بایولب

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...