لوگو

صفحه شخصی کاربر

۲۲۴۴۸
جناب آقای آرش دهقان
در دسترس نیست

* دانشجوی دکترای تخصصی میکروب‌شناسی * دارنده‌ی مقاله های داخلی و بین المللی در حوزه باکتری های مولتی دراگ رسیستنس (MDR) و ژن های دخیل در مقاومت دارویی باکتری * مشارکت در طراحی میکروبیولوژی مواد غذایی، خوراک دام و مقررات ویژه برای آماده سازی شیر

* دانشجوی دکترای تخصصی میکروب‌شناسی * دارنده‌ی مقاله های داخلی و بین المللی در حوزه باکتری های مولتی دراگ رسیستنس (MDR) و ژن های دخیل در مقاومت دارویی باکتری * مشارکت در طراحی میکروبیولوژی مواد غذایی، خوراک دام و مقررات ویژه برای آماده سازی شیر

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...