لوگو

صفحه شخصی کاربر

۲۱۰۰۵
جناب آقای مسعود جهانتیغ
در دسترس نیست

مهندس الکترونیک مشاوره ارشد شبکه سیسکو backend عضو فدراسیون بین المللی مخترعین دارنده 6 مدال جهانی و جایزه ویژه از فستیوال بین المللی

مهندس الکترونیک مشاوره ارشد شبکه سیسکو backend عضو فدراسیون بین المللی مخترعین دارنده 6 مدال جهانی و جایزه ویژه از فستیوال بین المللی

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...