لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۹۶۹۱
دکتر احمدرضا بهرمند
در دسترس نیست

* عضو هیات علمی بازنشسته انستیتو پاستور ایران * متخصص ژنتيك ميكروبهای بیماریزا *رییس اسبق بخش سل و تحقیقات ریوی و بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران * از بنیان گذاران پایه ریزی روش PCR در ایران * دارای مدارک تخصصی در زمینه بیماریهای مقاربي وريوي از CDC امريكا و موسسه * واکسن سازي كوينهاگ دانمارک

* عضو هیات علمی بازنشسته انستیتو پاستور ایران * متخصص ژنتيك ميكروبهای بیماریزا *رییس اسبق بخش سل و تحقیقات ریوی و بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران * از بنیان گذاران پایه ریزی روش PCR در ایران * دارای مدارک تخصصی در زمینه بیماریهای مقاربي وريوي از CDC امريكا و موسسه * واکسن سازي كوينهاگ دانمارک

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...