لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۸۲۴۱
دکتر وحید خدامی
در دسترس نیست

مدیرعامل شرکت درمان گستر رناپ دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی مولکولی از دانشگاه Utah کشور آمریکا پژوهشگر پسادکتری در موسسه سرطان Huntsman پژوهشگر پسادکتری دپارتمان بیولوژی سلولی دانشکده پزشکی هاروارد

مدیرعامل شرکت درمان گستر رناپ دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی مولکولی از دانشگاه Utah کشور آمریکا پژوهشگر پسادکتری در موسسه سرطان Huntsman پژوهشگر پسادکتری دپارتمان بیولوژی سلولی دانشکده پزشکی هاروارد

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...