لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۴۵۲۰
آقای دکتر پژمان روحانی
در دسترس نیست

عضو هیات علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان سخنرانی: میکروبیوم و بیماریهای التهابی گوارشی

عضو هیات علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان سخنرانی: میکروبیوم و بیماریهای التهابی گوارشی

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...