لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۴۵۱۹
خانم دکتر هانیه سادات اجتهد
در دسترس نیست

* دکترای بیوتکنولوژی پزشکی * استادیار پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

* دکترای بیوتکنولوژی پزشکی * استادیار پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...