لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۴۵۱۵
جناب پروفسور علی خامسی پور
در دسترس نیست

استاد میکروبیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان سخنرانی: میکروبیوم و سیستم ایمنی

استاد میکروبیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان سخنرانی: میکروبیوم و سیستم ایمنی

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...