لوگو

صفحه شخصی کاربر

۱۰۷۶۰
سیده شادی وزیری
بیوتکونولوژی میکروبی
دکتری
پروبیوتیک
دانلود رزومه

* دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی میکروبی * مدیر روابط عمومی گروه دانش بنیان تک ژن زیست * دبیر انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

* دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی میکروبی * مدیر روابط عمومی گروه دانش بنیان تک ژن زیست * دبیر انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...