لوگو

دوره جامع مقاله‌نویسی

دکتر کیانمهر عالی‌پور

۳ (2)
 • 20 جلسه
 • 40 ساعت و 0 دقیقه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره جامع کیت سازی

جمعی از برترین اساتید ایران

۳٫۸۳ (46)
 • 91 جلسه
 • 52 ساعت و 0 دقیقه
۶۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

«دوره مقاله نویسی مقدماتی»

دکتر کیانمهر عالی‌پور

۴٫۱۱ (9)
 • 13 جلسه
 • 26 ساعت و 30 دقیقه
۴۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره جامع کیت سازی ...

جمعی از برترین اساتید ایران

۳٫۸۳ (46)
 • 91 جلسه
 • 52 ساعت و 0 دقیقه
۶۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

دوره جامع طراحی، ساخت و ک...

پروفسور رنجبر

۴٫۳۴ (79)
 • 79 جلسه
 • 60 ساعت و 0 دقیقه
۶۹۹,۰۰۰ تومان ثبت نــام

کارگاه جامع آمار زیستی کو...

دکتر کیان جناب

۴٫۷۹ (33)
 • 16 جلسه
 • 32 ساعت و 0 دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام