لوگو

وبینار مقابله با بیابان‌زایی

مدیر سیستم

۴٫۲۳ (13)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

همایش دو روزه زبان

عماد جعفری

۴٫۱۳ (15)
 • 9 جلسه
 • 10 ساعت و 0 دقیقه
۲۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

وبینار مقابله با بیابان‌ز...

مدیر سیستم

۴٫۲۳ (13)
 • 2 جلسه
 • 2 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

انتخاب رشته‌ی آنلاین ویژه...

فریده منافی

۰ (0)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

جامع‌ترین وبینار گرایش‌ها...

مدیر سیستم

۴٫۵۹ (17)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
رایــــــگان ثبت نــام

گواهی کادر اجرایی کارگاه ...

مدیر سیستم

۵ (1)
 • 0 جلسه
 • 1 ساعت و 0 دقیقه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش چهار روزه ژنتیک ویژ...

ناهید کریمیان

۵ (1)
 • 12 جلسه
 • 18 ساعت و 0 دقیقه
۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش دو روزه زبان...

عماد جعفری

۴٫۱۳ (15)
 • 9 جلسه
 • 10 ساعت و 0 دقیقه
۲۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام

همایش ارائه نکات مهم و پر...

حامد افخمی

۰ (0)
 • 3 جلسه
 • 6 ساعت و 0 دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نــام