لوگو

کارگاه آمار زیستی...

دکتر کیان جناب

۴٫۹(20)
  • 19 جلسه
  • 30 ساعت و 0 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

تست دوره

عباس جعفری

۳(1)
  • 1 جلسه
  • 0 ساعت و 45 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام

کارگاه آمار زیستی...

دکتر کیان جناب

۴٫۹(20)
  • 19 جلسه
  • 30 ساعت و 0 دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومانثبت نــام

تست دوره

عباس جعفری

۳(1)
  • 1 جلسه
  • 0 ساعت و 45 دقیقه
رایــــــگانثبت نــام