لوگو

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • تکامل زیستی (اصول و مبانی آشنایی با تکامل)
 • تکامل سیستم عصبی
 • دگرگشت فرهنگی انسان
 • تکامل و سیاست
 • فلسفه تکامل
 • منطق تکاملی
 • معرفت شناسی تکاملی
 • نماد شناسی تکاملی
 • معنا شناسی تکاملی
 • ریاضی تکاملی
 • تکوین تکاملی

اتحاد زیست‌شناسان ایران برگزار می‌کند.

 

در مدرسه‌ٔ تابستانه‌ٔ «ادیسهٔ انسان» روایت چگونه انسان شدن‌مان را فرا گرفتیم. اینکه از کجا آمده‌ایم و چه مسیری طی شده‌است تا به «انسان خردمند» امروزی بدل شویم.

 

اکنون ما برگشته‌ایم تا رنگ و بوی پاییزتان را نیز تکاملی کنیم؛ دوره پاییزی «در سایه‌ٔ تکامل»

 

در دوره پاییزی "در سایه‌ٔ تکامل" به انسان و جهان پیرامون‌مان، نگاهی دیگرگونه خواهیم داشت. ما به جهان از دریچه‌ٔ پررمز و راز تکامل، موشکافانه نگاه خواهیم کرد تا به فهم جهان پیرامون‌مان نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

 

با ما همراه باشید تا «در سایه‌ٔ تکامل» پاییزی زیبا و متفاوت بسازیم.

 

۴۰ ساعت آموزش آنلاین در بستر اسکای روم (اینترنت نیم‌بها)


همراه با اعطای مدرک معتبر


 شروع ثبت‌نام: ۱۷مهر ۱۴۰۰
شروع دوره:  ۳ آبان ۱۴۰۰
هزینه‌ٔ دوره با کد تخفیف:  ۱۷۰ هزار تومان

لیست جلسات

تعداد جلسات: 36 کل ساعت ها: 40:0

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۳ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۳ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 3 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۵ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 5 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۷ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  جمعه مورخ 7 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۳ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۳ در ساعت ۲۳:۰۰ پایان یافت

  یکشنبه مورخ 9 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :240 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۴ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  شنبه مورخ 15 آبان ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۳ در ساعت ۲۱:۱۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۳ در ساعت ۲۳:۳۰ پایان یافت

  پنجشنبه مورخ 20 آبان ماه 1400 ساعت 21:30 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۳۰ در ساعت ۲۱:۱۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۳۰ در ساعت ۲۳:۳۰ پایان یافت

  پنجشنبه مورخ 27 آبان ماه 1400 ساعت 21:30 در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۴ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  یکشنبه مورخ 14 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 15 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۸ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۸ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  پنجشنبه مورخ 18 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۱ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۱ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  یکشنبه مورخ 21 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۲ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  دوشنبه مورخ 22 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۴ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۴ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  چهارشنبه مورخ 24 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۵ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  پنجشنبه مورخ 25 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ در ساعت ۱۸:۵۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  شنبه مورخ 27 آذر ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۵ در ساعت ۱۹:۰۰ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۵ در ساعت ۲۱:۰۰ پایان یافت

  یکشنبه مورخ 5 دی ماه 1400 ساعت 19در بستر اسکای روم مدت زمان کلاس :120 دقیقه

 • خاتمه یافته

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۷ (۰۱:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  سرکار خانم صدرایی- تکامل زیستی (اصول و مبانی آشنایی با تکامل)

 • محتوای رسانه ای
 • فایل ضمیمه
 • مشاهده

  • مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است.
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ در ساعت ۲۱:۴۵ برگزار شد
  • جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ در ساعت ۲۲:۴۵ پایان یافت

  جبرانی

 • خاتمه یافته

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۷ (۰۱:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  محتوای ضبط شده جلسه چهاردهم در این قسمت در دسترس می‌باشد.

 • محتوای رسانه ای
 • فایل ضمیمه
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۷ (۰۱:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  محتوای ضبط شده جلسه پانزدهم در این قسمت در دسترس می‌باشد.

 • محتوای رسانه ای
 • فایل ضمیمه
 • مشاهده

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۰:۰۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۷ در ساعت ۲۲:۰۰

  مدرس : دکتر علی محبی

 • ورود به کلاس

  • جلسه قابل استفاده است.
  • شروع جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۸ در ساعت ۲۰:۰۰
  • اتمام جلسه در ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۸ در ساعت ۲۲:۰۰

  مدرس : دکتر علی محبی

 • ورود به کلاس

درباره استاد

سوالات متداول

ابتدا در نظرسنجی دوره شرکت کنید و سپس به قسمت نمرات درسی»گواهینامه ها رفته و گواهی خود را دانلود نمایید 

لازم به ذکر است که قبل از دریافت گواهی حتما نام کامل انگلیسی خود را بروز رسانی نمایید

نظـــرات کاربران:

ارســال نظر جدید

برای ارسال نظر حتما باید وارد شوید از اینجا وارد شوید

دوره های مرتبط