11 اردیبهشت

بزرگداشت روز جهانی ایمونولوژی

آغاز برنامه

 • آقای بهمن مرادی (موسس اتحاد زیست شناسان ایران )
 • سخنرانی و خیر مقدم توسط دبیر علمی: پروفسور علیرضا رنجبر ، بن ، آلمان
 • پخش کلیپ یادبود  
 • زنده یادان استاد دکتر حسن میردامادی ، بنیانگذار ایمونولوژی و سرولوژی ایران و
 • استاد دکتر ابوالحسن فرهودی ، پدر ایمونولوژی بالینی ایران 

اجرای علمی برنامه : 

پروفسور علیرضا رنجبر ( بن، آلمان)، دکتر رضا جعفری ( ارومیه ، ایران )

سخنرانی رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران: استاد دکتر مصطفی معین

سخنرانی رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران: استاد دکتر محمد وجگانی

☑️ سخنرانی استادان پیشکسوت ایمونولوژی ایران:

 • استاد دکتر محمد باقر اسلامی
 • استاد دکتر حسن تاجبخش
 • استاد دکتر رضا امین
 • استاد دکتر بهروز نیک بین
 • استاد دکتر رضا فرید حسینی
 • استاد دکتر شهناز رفیعی تهرانی
 • استاد دکتر بهجت السادات مویدی
 • استاد دکتر پرویز پاکزاد
 • استاد دکتر علیرضا سالک مقدم
 • استاد دکتر زهیر صراف
 • استاد دکتر عباس قادری
 • استاد دکتر نریمان مصفا
 • استاد دکتر جعفر مجیدی

11

۱۴۰۱ اردیبهشت

about

دبیران بزرگداشت روز جهانی ایمونولوژی

دکتر رضا جعفری
استادیار ایمونولوژی پزشکی پژوهشکده تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

author

دبیر اجرایی سمپوزیوم

پروفسور علیرضا رنجبر
استاد ممتاز بیماری های کودکان و نوجوانان، ش ایمونولوژی و الرژی مولکولی بالینی بن المان

author

دبیر علمی سمپوزیوم