20 بهمن

سمپوزیوم داروین

به مناسبت سالروز تولد چارلز رابرت داروین

معرفی سمپوزیوم

سمپوزیوم داروین

به مناسبت سالروز تولد چارلز رابرت داروین

20

۱۴۰۰ بهمن

about

دبیران سمپوزیوم

دبیر علمی سمپوزیوم
دبیر علمی سمپوزیوم

author

جناب آقای دکتر حامد وحدتی نسب

دبیر اجرایی سمپوزیوم
دبیر اجرایی سمپوزیوم

author

جناب آقای محمد پوررجب زاده

دبیر اجرایی سمپوزیوم
دبیر اجرایی سمپوزیوم

author

جناب آقای علی عبدی

ویژگی های سمپوزیوم

با ما همراه باشید

location

برگزاری آنلاین

برگزاری در بستر اسکای روم

location

دسترسی آفلاین

دریافت محتوای ضبط شده سمپوزیوم

location

گواهی سمپوزیوم

اعطای گواهی معتبر

برنامه زمانی سمپوزیوم

سمپوزیوم داروین

سخنرانی پیرامون مروری بر نظریه تلفیق دگرگشتی بسط‌یافته

سخنرانی پیرامون مقایسه آموزش دگرگشت در ایران و انگلستان

سخنرانی پیرامون اثرات داروین بر اندیشه‌های متافیزیکی

سخنرانی پیرامون ردپای تفکر داروینی در رویکردهای انسان‌شناسی/باستان‌شناسی

همکاران ما

همکاران ما